Wij bieden begeleiding aan, die past binnen de door u aangevraagde en verkregen indicatie: de zorg die we bieden is op maat.

Indien wij niet de passende zorg kunnen bieden, zullen wij u ook in contact brengen met andere hulpverleners c.q. instellingen. U kunt altijd kiezen: wat is het beste voor mij. 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer ze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding, uitvoering, bewaking, evaluatie, verbetering, en/of afsluiting van de zorg-/ dienstverlening. Uiteraard gebeurd een en ander nadat u als client toestemming heeft gegeven. Als organisatie beschikken we over een Privacy Statement. 

De doelgroepen waarop wij ons richten zijn jongeren en volwassenen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een lichamelijke beperking
  • niet aangeboren hersenletsel
  • psychiatrische problematiek

Als contra-indicatie voor onze begeleiding geldt: verslavingsproblematiek en ernstige externaliserende gedragsproblemen.

Ook wordt gekeken naar de woonafstand van een eventuele klant ten opzichte van onze vestigingsplaats.




2006 - 2018 B.Teunissen - Advies en begeleiding