B.Teunissen, advies en begeleiding is een initiatief van Beppie Teunissen, gestart in april 2006. Zij biedt begeleiding aan mensen met een zorgindicatie. Ook kan zij particulier ingehuurd worden voor begeleiding en betaald worden uit particuliere middelen. 

Tevens kan Beppie ingehuurd worden door zorginstelling als orthopedagoog. 

NBEC, kwaliteit in kleinschalige zorg

Om de kwaliteit van het werk te waarborgen is mijn bedrijf aangesloten bij de NBEC en werken wij volgens het kwaliteitshandboek van de coöperatie en de daarbij behorende procedures. Op basis van dit handboek en de procedures zijn eigen procedures en formulieren opgesteld om daarmee de bewaking van de kwaliteit van geleverde zorg transparant te maken/houden.

Met ingang van 14-01-2014 heeft de NBEC als coöperatie een ISO koepelcertificaat. Als bedrijf vallen wij onder dit koepelcertificaat. De scope van het certificaat is: Leveren van zorg en cliënondersteuning voor leden van de coöperatie.

Op 12 maart 2018 is het certificaat afgegeven volgens de NEN-en-ISO 2009:2015. 

Meer kun je lezen op: www.nbec.nl

Privacy 

Als je klant bent bij mijn bedrijf of je wordt klant dan worden je gegevens zorgvuldig bewaard. Wat we bewaren en wat we er mee doen (inzage, bewaartermijn, enz) kun je lezen in het privacy statement. Dit kun je hier downloaden

Klanttevredenheid

Vanuit ons bureau streven we naar tevreden cliënten. Ik doe mijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

In juli 2018 is er weer een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen de coöperatie. Alle klanten die (twee)wekelijks begeleiding ontvangen van mij,  geven aan dat ze mij zouden aanbevelen aan andere mensen met een beperking. Er wordt een 9 als rapportcijfer gegeven!! Hier ben ik zeer trots op. 

Lees hier meer over klanttevredenheid

Klachtenregeling

Met de inwerktreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht geworden een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Tevens is het verplicht om aangesloten te zijn bijeen onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ).

Wil je een klacht indienen over de begeleiding die ik geef? Zet dan de volgende stappen:

  • Bespreek de onvrede of de klacht met Beppie Teunissen
  • Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NBEC: mw. W. van Schendel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 036-5483146 of je kunt haar mailen via vertrouwenspersoon@nbec.nl. Voor meer informatie kun je hier de informatie downloaden. 
  • Komen we er samen niet uit en biedt eventueel de vertrouwenspersoon geen uitkomst? Dan kun jij, als cliënt, maar ook ik contact opnemen met KPZ via info@klachtenportaalzorg.nl
  • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

Gegevens zorgaanbieder: 

Naam: B. Teunissen, advies en begeleiding

ID: 3192

Cliëntenraad

Vanuit de NBEC is er cliëntenraad. 

2006 - 2019 B.Teunissen - Advies en begeleiding