B.Teunissen, advies en begeleiding is een initiatief van Beppie Teunissen, gestart in april 2006. Zij biedt begeleiding aan mensen met een zorgindicatie. Ook kan zij particulier ingehuurd worden voor begeleiding en betaald worden uit particuliere middelen. 

Tevens kan zij ingehuurd worden door zorginstelling als orthopedagoog. 

NBEC, kwaliteit in kleinschalige zorg

Om de kwaliteit van het werk te waarborgen zijn we aangesloten bij de NBEC en werken wij volgens het kwaliteitshandboek van de coöperatie en de daarbij behorende procedures. Op basis van dit handboek en de procedures zijn eigen procedures en formulieren opgesteld om daarmee de bewaking van de kwaliteit van geleverde zorg transparant te maken/houden.

Met ingang van 14-01-2014 heeft de NBEC als coöperatie een ISO koepelcertificaat. Als bedrijf vallen wij onder dit koepelcertificaat. De scope van het certificaat is: Leveren van zorg en cliënondersteuning voor leden van de coöperatie.

Op 12 maart 2018 is het certificaat afgegeven volgens de NEN-en-ISO 2009:2015. 

 

Meer kunt u lezen op: www.nbec.nl

 

Klanttevredenheid

Vanuit ons bureau streven we naar tevreden cliënten. Ik doe mijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

In juli 2015 is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen de coöperatie. 91% van de respondenten vanuit ons bureau geeft aan dat ze ons zouden aanbevelen aan andere mensen met een beperking. Waarom niet hoger? Mede omdat 2 respondenten hebben aangegeven ons bureau niet aanbevelen omdat ze bang waren ons dan zelf kwijt te raken!

Klachtenregeling

Met de inwerktreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht geworden een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Tevens is het verplicht om aangesloten te zijn bijeen onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ).

Wilt u een klacht indienen over de begeleiding van B. Teunissen? Zet dan de volgende stappen:

  • Bespreek uw onvrede of de klacht met B. Teunissen
  • u kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NBEC: mw. W. van Schendel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 036-5483146 of u kunt haar mailen via vertrouwenspersoon@nbec.nl 
  • Komt u er samen niet uit en biedt eventueel de vertrouwenspersoon geen uitkomst? Dan kan zowel u, als cliënt, als B. Teunissen contactopnemen met KPZ via info@klachtenportaalzorg.nl
  • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

Gegevens zorgaanbieder: 

Naam: B. Teunissen, advies en begeleiding

ID: 3192

Cliëntenraad

Vanuit de NBEC is er cliëntenraad. 

2006 - 2018 B.Teunissen - Advies en begeleiding