Een PGB is een Persoons Gebonden Budget: een geldbedrag dat u krijgt voor het inkopen van zorg. U kiest zelf de hulpverleners en begeleiders.

Wie heeft er recht op een PGB?

Mensen die door een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking langer dan 3 maanden een beroep doen op zorg: verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding/ huishoudelijke hulp. 

Om deze zorg te krijgen is een indicatie nodig (omschrijving van de zorg die u nodig heeft).

De zorg kunt u rechtstreeks krijgen van een instantie, zoals bijvoorbeeld een thuiszorginstelling. Dit noemen we Zorg In Natura (ZIN). 

Het kan echter ook door u zelf ingekocht worden met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Er zijn regels om in aanmerking te komen voor een PGB. Deze kunnen in een nader gesprek uitgelegd worden


2006 - 2018 B.Teunissen - Advies en begeleiding